Algemene voorwaarden Schoonheidssalon Blush

Wanneer u een afspraak maakt bij Schoonheidssalon Blush gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Blush en de klant waarop Schoonheidssalon Blush deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat;

- Met de klant een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct verband houdende dienste;
- Uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de klant;
- De klant opdracht geeft om producten speciaal voor de klant te bestellen.

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Blush melden. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per mail. 

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Blush 50% van de behandelkosten voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Dit houdt in wanneer u een behandeling boekt welke € 80,00 euro kost er € 40,00 euro wordt berekend. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komt, mag Schoonheidssalon Blush de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen. Komt de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan, dan kan Schoonheidssalon Blush de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. Ook ziekte dient op redelijke termijn te worden doorgegeven. Wanneer de schoonheidsspecialiste de gereserveerde tijd kan opvullen met een andere klant wordt dit in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag aan Schoonheidssalon Blush.

4. Betaling

Schoonheidssalon Blush vermeldt alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin te voldoen.

5. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Blush is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Schoonheidssalon Blush is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

6. Garantie

Wanneer de klant niet tevreden is over bij Schoonheidssalon Blush ondergaande behandeling en/of gekochte producten heeft de klant 5 dagen garantie. Deze garantie vervalt zodra;
- Andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
- De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De klant de producten niet volgens de juiste wijze de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de klant niet tevreden is over bij de Schoonheidssalon Blush gekochte producten welke zich wel in de juiste staat bevinden, geldt er geen geld terug garantie.

7. Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon Blush heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Blush meldt diefstal ten alle tijden bij de politie.

8. Klachten

Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoordt geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon een passende oplossing vinden.